Werkwijze

Aanmelding | U kan zich telefonisch of via e-mail aanmelden in de praktijk. Dit kan na doorverwijzing van de school, het CLB of de arts maar kan ook op eigen initiatief.

Intakegesprek | In een eerste gesprek maken we kennis met elkaar en bekijken we samen wat uw hulpvraag precies inhoudt. U krijgt uitleg over de werking van de praktijk, de terugbetalingsmogelijkheden en we bespreken de volgende stappen. Afhankelijk van de problematiek bekijken we welk medisch voorschrift u nodig heeft.

Onderzoek | Het diagnostisch onderzoek vindt plaats in de praktijk. Afhankelijk van de problematiek kan dit meerdere sessies in beslag nemen.

Adviesgesprek | Na het diagnostisch onderzoek worden de onderzoeksresultaten geanalyseerd en wordt er een logopedisch verslag opgemaakt. In het adviesgesprek bespreken we samen de onderzoeksresultaten en bekijken we wat de behandelingsmogelijkheden zijn.

Indien logopedische therapie aangewezen is, bekijken we opnieuw welk medisch voorschrift u nodig heeft.

Therapie | Een therapiesessie duurt 30 of 60 minuten en vindt plaats in de praktijk. Therapie in een nabijgelegen school is ook mogelijk maar gebeurt steeds in samenspraak met de directie en leerkracht.

Deze website maakt enkel gebruik van de essentiële cookies om de site optimaal te laten werken. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden. Door op ‘Sluit’ te klikken verdwijnt deze balk.