Leerstoornissen

Wanneer een kind problemen ondervindt bij het leren van schoolse vaardigheden zoals lezen, spellen en/of rekenen spreken we van een leerprobleem. Wanneer de achterstand erg groot wordt en het probleem hardnekkig blijft aanhouden ondanks extra ondersteuning is er mogelijks sprake van een leerstoornis.

Frequent voorkomende leerstoornissen zijn dyslexie en dyscalculie.

Dyslexie | Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren, vlot toepassen en het automatiseren van lezen en/of spellen. Het probleem kan zich op verschillende manieren uiten: veel foutjes lezen, erg traag lezen, b en d verwisselen, niet begrijpen wat er gelezen wordt, veel spellingsfouten maken, enz.

Tijdens de logopedische behandeling werken we op het niveau van het kind. Het is dus mogelijk dat de leerinhoud van de therapie niet overeenstemt met de leerinhoud op school. Regelmatig overleg met de school is daarom van groot belang.

Dyscalculie | Dyscalculie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot/correct oproepen en toepassen van wiskunde- en rekenvaardigheden. Ook deze leerstoornis kent verschillende uitingsvormen: op de vingers tellen, hoofdrekenen vraagt veel tijd, weinig of geen inzicht in getalstructuur, moeite met de maaltafels, problemen met metend rekenen, moeilijkheden met breuken, enz.

Kinderen met rekenproblemen hebben vaak onvoldoende basiskennis van het rekenen. Daarom proberen we tijdens de rekentherapie eerst deze basis te versterken om vervolgens hierop verder te bouwen.

Naast het aanleren van vaardigheden besteden we tijdens de logopedische behandeling ook aandacht aan het emotionele welzijn van het kind. We geven informatie en leren strategieën aan om met de leerstoornis om te gaan.

Deze website maakt enkel gebruik van de essentiële cookies om de site optimaal te laten werken. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden. Door op ‘Sluit’ te klikken verdwijnt deze balk.